Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności? Część VI.

Cześć VI: Podsumowanie.

Dziś ostatnia już część dość długiej serii, dotyczącej należności. W dzisiejszym wpisie wymieniamy możliwe działania w procesie odzyskiwania niespłaconych środków z podziałem na kategorie.

Postępowanie upominawcze:
>> skuteczny kontakt telefoniczny, mający na celu wyjaśnienie opóźnienia w płatności,
>> wysyłka upomnienia do dłużnika,
>> prowadzenie mediacji.

Postępowanie polubowne:
>> wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym,
>> poinformowanie dłużnika o możliwości dopisania do rejestru dłużników,
>> negocjacje na temat spłaty należności,
>> uzyskanie deklaracji spłaty i monitorowanie płatności.

Postępowanie windykacyjne:
>> dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG SA,
>> powiadomienie dłużnika o dopisaniu i konsekwencjach pojawienia się na liście dłużników,
>> ostrzeżenie o kosztach i konsekwencjach windykacji sądowej,
>> przygotowanie dokumentacji do postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe
Dzięki nowej ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych możesz w całości przerzucić koszty windykacji na dłużnika. W przypadku transakcji handlowej pomiędzy przedsiębiorcami, która nastąpiła po 28 kwietnia
2013 roku, można:
>> zażądać od dłużnika rekompensaty w wysokości 40 euro za każdym razem, gdy dłużnik przekroczy termin zapłaty, niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów i wysokości długu,
>> przenieść na dłużnika udokumentowane opłaty przekraczające 40 euro – obciążając go np. kosztami windykacji w profesjonalnej firmie.

Źródło: Magazyn Nowoczesne Zarządzanie, numer 23.#1607.22.FB  8LAB.CT; Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności

#1607.22.FB >> 8LAB.CT; Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności?