Skróty klawiszowe MS Word

Dzisiejszy wpis to kontynuacja tematu skrótów klawiszowych. Dzisiaj prezentujemy kilka przydatnych kombinacji, które można wykorzystać w edytorze tekstowym MS Word. Mogą okazać się użyteczne, kiedy kolejny raz przyjdzie nam przygotować potrzebny dokument.

>> Skróty MS Word:

CTRL + SHIFT + SPACJA – twarda spacja

To znak spacji, który wygląda na ekranie tak samo jak zwykła spacja, lecz nie jest traktowany przez oprogramowanie jak znak biały, to znaczy nie pozwala łamać w danym miejscu wiersza tekstu. Przydaje się, aby zachować estetykę redagowanego tekstu (i nie pozostawiać pojedynczych spójników na końcu linii).

CTRL + B – pogrubienie (z angielskiego Bold)
CTRL + I – kursywa (Italics)
CTRL + U – podkreślenie (Underline)

ENTER – tworzy nowy akapit, natomiast SHIFT + ENTER pozwala rozpocząć pisanie do nowej linii, bez tworzenia nowego akapitu (tzw. miękki Enter)

HOME – przechodzenie na początek wpisu
END – przechodzenie na koniec wpisu
CTRL + kursor w lewo / prawo – przechodzenie o jeden wyraz w lewo / prawo
SHIFT (przytrzymaj) + kursor w lewo / prawo – zaznaczenie litery / wyrazu

CTRL + E – wyrównywanie akapitu do środka (cEnter)
CTRL + L – wyrównywanie akapitu do lewej (Left)
CTRL + R – wyrównywanie akapitu do prawej (Right)
CTRL + J – wyrównywanie akapitu obustronnie (justowanie – Justify)

CTRL + ENTER – wstawia znak podziału strony i rozpoczyna nową
CTRL + SHIFT + „=” – indeks górny dla zaznaczonego fragmentu tekstu
CTRL + „=” – indeks dolny dla zaznaczonego fragmentu tekstu
CTRL + H – znajdź i zamień
CTRL + F10 – maksymalizuje / przywraca okno do pierwotnego rozmiaru
CTRL + SHIFT + 8 – pokazuje wszystkie znaki (również te niedrukowalne)
F12 – zapisz dokument jako
CTRL + P – drukuj
CTRL + F2 lub ALT + CTRL + I – drukuj z podglądem wydruku

F1 – pomoc
F10 – pozwala na poruszanie się i przełączanie w menu za pomocą klawiatury – kolejno pokazuje litery, które należy wykorzystać, aby przejść do wybranej opcji / menu

Pamiętajcie – zamiast wciskać F1, lepiej skontaktować się z nami 🙂

#1608.02.FB--8LAB#1608.02.FB  8LAB.CT; Skróty klawiszowe MS Word