Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności? Część IV.

Cześć IV: Komunikacja to wyższy priorytet płatności.

Aby poprawić płynność finansową swojej firmy, należy tak wpłynąć na kontrahentów, aby płacili Twoje faktury jako pierwsze. Jak tego dokonać?

Wprowadź przejrzyste procedury w kwestii egzekwowania należności i poinformuj o nich swoich klientów. Jeżeli kontrahenci dowiedzą się, że jesteś konsekwentny, zmienią postrzeganie Twojej firmy i będą traktowali Cię jako partnera, którego zobowiązania należy regulować w pierwszej kolejności.

Możesz przykładowo stosować poniższe praktyki:

>> przy płatnościach po terminie ograniczasz dostęp do kredytu kupieckiego,
>> przekazujesz zobowiązania do windykacji,
>> wpisujesz dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.

Według statystyk Krajowego Rejestru Długów, blisko połowa należności, które zostały przekazane do windykacji jest spłacana po upomnieniu klienta. Z tego powodu tak istotne jest informowanie klientów o wystawieniu FV i terminie płatności, datach płatności zobowiązań czy przeterminowanych fakturach.

Źródło: Magazyn Nowoczesne Zarządzanie, numer 23.

#1607.15.FB  8LAB.CT; Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności

#1607.15.FB >> 8LAB.CT; Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności?