Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności? Część V.

Cześć V: Co powinieneś wiedzieć o kompleksowej windykacji?

Tylko szereg działań, skoncentrowany na odzyskaniu długu, przyniesie wymierne korzyści finansowe Twojej firmie. W tym samym czasie możesz zoptymalizować koszty windykacji, przekazując odzyskanie należności profesjonalnej firmie windykacyjnej. To jeden z najskuteczniejszych procesów, na którym można oprzeć politykę egzekucji należności w Twojej firmie.

Dzięki ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, można w całości przerzucić koszty windykacji na dłużnika. Jeżeli przedmiotem umowy jest transakcja handlowa, która miała miejsce po 28 kwietnia 2013 roku, będziesz mógł:

>> zażądać od dłużnika rekompensaty w wysokości 40 EUR za każdym razem, gdy dłużnik przekroczy termin zapłaty (niezależnie od rzeczywiście poniesioncyh kosztów oraz wysokości długu),
>> przenieść na dłużnika udokumentowane opłaty, które przekraczają 40 EUR (przykładowo obciążenie kosztami windykacji w profesjonalnej firmie).

Zapamiętaj – koszty dochodzenia należności, których zwrotu domagać się będzie Twoja firma, muszą być udokumentowane. Dopiero po okazaniu dowodu płatności można się o nie starać. To kolejny powód, aby zdecydować się na usługi profesjonalnej firmy windykacyjnej.

Źródło: Magazyn Nowoczesne Zarządzanie, numer 23.

#1607.19.FB 8LAB.CT; Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności

#1607.19.FB >> 8LAB.CT; Gdzie ukrywają się firmowe pieniądze, czyli jak odzyskiwać należności?