512 088 880

Rozpoznanie potrzeb | Projektowanie | Wdrożenie | Realizacja | Kontrola

W porozumieniu z klientem tworzymy dedykowane aplikacje oraz platformy analityczne. Po omówieniu i rozpoznaniu potrzeb projektujemy a następnie wdrażamy ustalone rozwiązania. Przebieg procesu rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb, zaplanowania i zaprojektowania aplikacji. W dalszej fazie wspólnie z odbiorcą dokonujemy korekt i potrzebnych zmian. Po wdrożeniu oferujemy szkolenia dla pracowników, którzy będą wykorzystywać aplikacje oraz w razie potrzeby dodatkowe instrukcje obsługi.

Kontakt

+48 789 260 770

biuro@infilab.pl